Szabályzat:

A Felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szerzõi jogokat sértõ alkotóelemeket, megtévesztõ jellegû adatokat, hamis tényeket, valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fûzõdõ jogait nem sértheti, olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlõdésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelõ értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörû ellenállást váltanak ki, becsmérlõk vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékû félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bûncselekményre felbujtást; szexuális, erõszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot.

Szolgáltató a szolgáltatás segítségével közzétett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért felelõsséget nem vállal. A szolgáltatás segítségével közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minõségével kapcsolatban a Szolgáltató semmifajta kontrollt nem végez, így semmilyen értelemben nem vonható felelõsségre az oldalon Felhsználó által elhelyezett információkból következõ esetleges káresemények miatt. A Szolgáltatás használatából eredõ közvetlen, vagy közvetett bárminemû kárért a Szolgáltató nem tehetõ felelõssé.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött tartalmakat Szolgáltató bármikor indoklás nélkül törölheti.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött tartalmak helyett, vagy azokon Szolgáltató bármikor jogosult bármilyen reklámot megjelentetni.

A Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezõnek tekinti a fenti feltételeket.